CLINICAL SOMATICS er en unik nevromuskulær manuellbehandling som er utviklet for smertelindring. Metoden har trygg og god forankring i nevrovitenskapen. Vi arbeider direkte med nervesystemet og hjernen og dets kontroll over muskelsystemet.

Clinical Somatics kan reversere ødeleggende kroppsholdning, skjevheter og ubalanser i muskelsystemet som bidrar til smerter. Ved å gjenopprette skjevheter og frigi spenninger i muskulaturen vil kroppen få friere bevegelse og dermed mindre smerte.

Kan Somatics hjelpe meg?

Somatics kan lindre kronisk smerte og benyttes ved funksjonelle plager som kan forbindes med blant annet:

Er det noe du lurer på?

… eller har du lyst til å prøve Somatics og bestille en time?

Du er velkommen til å ta kontakt med Sol Aniita på epost sol@solsomatics.no

Telefon: 934 78 198

Besøksadresse:  Solakrossvegen 8 – 4050 Sola

Sol Somatics – 934 78 198 – sol@solsomatics.no – Solakrossvegen 8 – 4050 Sola