Hjernen vår: den tenkende, sensoriske og motoriske Cortex

Dette er tungt stoff, men det er likevel viktig med en forklaring over hva som skjer når kroppen ikke klarer å slappe av og musklene ikke fungerer slik de skal. Når kroppen vår lærer noe nytt, bruker vi en del av hjernen som kalles motorisk Cortex. Dette er den viljestyrte delen av hjernen og hører til det somatiske nervesystemet. Motorisk Cortex mottar informasjon fra sensoriske nerver som finnes i musklene våre og sender informasjon ut til musklene med beskjed om hvordan de skal bevege seg.

Når en bevegelse er gjort nok antall ganger (f.eks når vi lærer å gå) har hjernen lært hvordan bruke musklene og koordinere bevegelsene, for deretter å lagre informasjonen i et annet område av hjernen kalt sub-cortex, nærmere bestemt Lillehjernen. Dette er det ikke viljestyrte/autonome nervesystemet. Denne delen av hjernen kan gjøre raske, flytende og jevne bevegelser, men kan ikke under noen omstendigheter få musklene i avslappet tilstand.

Det er gjennom loopen av sensorisk og motorisk informasjon mellom muskler og hjerne at vi lærer å gå, danse og bevege oss helt naturlig og på ulike måter gjennom livet vårt. Først sakte og nølende (Cortex lærer) deretter fort og naturlig (Lillehjernen lagrer det nye mønsteret av bevegelse enten det er positivt eller negativt).

Tilstanden av kronisk, stram og smertefull spenning av musklene kalles for SensoMotorisk Amnesia -SMA, noe som vil si at hjernen har lært musklene ulike steder i kroppen å holde seg stramme. Dette skjer ved langvarig, pågående stress, traumer, skader, ulykker og under repeterende bevegelser i f.eks trening og ensformige arbeidsstillinger. Stramme muskler har helt glemt hvordan de skal slappe helt av og bevege seg fritt. Det som skjer er at vi har mistet den viljestyrte kontrollen over muskulaturen vår. Det vil si at hjerne og muskler ikke snakker så godt sammen, da det sendes ut feil nervesignaler til de stramme musklene- det er som om nervesystemet har skrudd seg på autopilot.

Dårlig signalflyt og kommunikasjon mellom hjerne og muskler kan føre til tretthet, smerte, stivhet, følelse av svakhet og fatigue i muskulaturen. SMA gjør kroppen mindre bevegelig, med dårligere koordinasjon, balanse og kontroll over muskler og kropp generelt.

Som første i Norge tilbyr Sol Somatics både behandlinger, kurs og utdanning i Somatics.

© 2017 Sol Somatics.

FOLLOW US

CONTACT US

+47 934 78 198
sol@solsomatics.no

Solakrossvegen 8
4050 Sola
Norway