Thomas HannaThomas Hanna, Ph.D, (1928 – 1990) utviklet Hanna Somatic Education over to tiår med arbeidet i feltet Somatic Education.

Han begynte som Feldenkrais praktiker og utviklet etter hvert sin egen metode etter å ha studert nevrologi i University of Miami Medical School. Her forsket han på hvordan musklene hos alle mennesker responderer på stress med helt spesifikke refleksmønstre og hvordan disse mønstrene, gjennom vane, påvirker sentralnervesystemet og forårsaker muskelsmerte til mange av våre vanlige og kjente plager og tilstander av smerte.

Hanna viet også flere år til forskning på linken mellom fysisk og psykisk velvære og på den kapasiteten vi alle har til å endre både atferd og fysisk helse gjennom bevissthet og kontroll i måten vi beveger oss på.

Thomas Hanna

Han opprettet Novato instituttet for Somatic Research i 1975, spesielt til forskning og studier på hvilken effekt bevisst bevegelse har på vårt velvære på alle plan (fysisk, psykisk og emosjonelt). Han koplet sammen læren om Alexander Teknikken og Feldenkrais og fant fenomenet SMA – Sensory Motor Amnesia.

Når dette var identifisert utviklet Hanna en prosess kalt Somatics som gjør det mulig for en person å erstatte Sensorisk Motorisk Amnesi (Sensomotorisk hukommelsestap) med Sensomotorisk bevissthet. Det er denne bevisstheten som ligger i hjertet av Somatics og som tilbyr en permanent løsning på smerteproblemet.

Thomas Hanna – Novato Institute