FAQ – Frequently asked questions

Hva er Somatics?

Somatics kommer fra Hanna Somatic Education som ble utviklet av Thomas Hanna (USA). I Somatics arbeider vi med hele mennesket – det vil si at vi gjenoppretter viljestyrt muskelkontroll og omprogrammerer forbindelsen mellom muskelsystemet og hjernen som styrer musklene våre. Dette reduserer muskelspenninger, stivhet, smerte og stress – noe som gir større bevegelsesfrihet i kroppen.

Hva er fordelen med Somatics?
 • Smertefrie muskler
 • Smertefri bevegelse
 • Fri fra ryggsmerter og stivhet i kroppen
 • Større mobilitet og fleksibilitet
 • Større motstandsdyktighet mot stress
 • Kan regulere kroppens muskelsystem på egen hånd
 • Økt mental klarhet og fokusert tenkning
 • Raskere reflekser og reaksjonstid
 • Bedre muskel og bevegelses koordinasjon
 • Bedre muskelfunksjon og kontroll
 • Friere pust
 • Større frihet i kroppen
 • Mer overskudd og energi – redusert fatigue
 • Mindre fysisk og mentalt stress
 • Mer glede og et roligere sinn
 • Som å komme hjem i egen kropp
Hvem kan gjøre Somatics?

Alle kan gjøre Somatics. Det er ingen aldersgrense eller spesielle forutsetninger. Kan du bevege kroppen kan du gjøre Somatics.

Somatics er utviklet for mennesker som sliter med kronisk stramme og smertefulle muskler. Du kan benytte metoden som rehabilitering etter operasjoner, skader, traumer eller ved stive vonde muskler generelt.

Hvor ofte bør jeg gjøre Somatics?

For å opprettholde prosessen med frihet i kroppen, redusert stivhet og mindre, smerter anbefaler vi «trening» flere ganger i uken. Den som tar ansvar for egen prosess og helse vil ha stort utbytte av egentreningen. Gi kroppen din tid – dette er en prosess. Kropper responderer ulikt på metoden – din kropp kan trenge lenger tid enn naboens kropp. Vær tålmodig og gi deg selv litt tid. Somatics kan ha umiddelbar effekt eller det kan ta lenger tid. Men gi ikke opp – hjernen din tar den tiden den tar for å hele, korrigere og forandre ditt muskelsystem.

Hvis du er under rehabilitering på grunn av smerter eller skader vil du ha størst utbytte av å gjøre øvelsene daglig. Hver gang du praktiserer øvelsene, selv om det bare er et par øvelser – vil dette kunne skape forandring og forbedring.

Hva er egentlig Somatics øvelser?

Dette er terapeutiske og korrigerende øvelser som er satt sammen med helt unike og spesifikke sekvenser og med en helt konkret og naturlig anatomisk tilnærming. Målet med øvelsene er å redusere smerte og stivhet og gi kroppen større bevegelighet og frihet. Vi adresserer muskler som hjernen har mistet kontrollen over – som ikke lenger kan slappe naturlig av og som har redusert funksjon og krontoll. Denne tilstanden kalles SMA – Senso-Motorisk Amnesia. Når SMA forsvinner har du gjenopprettet muskelkontrollen og muskelfunksjonen og dermed styrket flyten av nerveimpulser mellom muskler og hjerne. Dette er Midnfullness for kroppen – en kropp-sinn tilnærming som endrer strukturen og funksjonen til hjernen og muskelsystemet.

Pandiculation – teknikken og trumfkortet i Somatics

3 enkle trinn for å bli smertefri

I denne teknikken gjør du helt enkelt en saaaakte kontraksjon/spenning av musklene du arbeider med, saaaakte går ut av denne spenningen for så å slappe helt av. Når disse 3 trinnene gjøres jevnlig med de mest sentrale muskelgruppene som er viktig for fri bevegelse vil det kunne resultere i en mer avslappet kropp, større mobilitet og friere bevegelse. Bonusen over alt er at kroppen holder seg smertefri over tid så lenge du holder prosessen ved like.

Pandiculation setter med andre ord i gang en informasjonsloop som går mellom musklene du spenner og hele veien opp til hjernen, nærmere bestemt motorisk og sensorisk Cortex. Denne prosessen er viktig for bedre kommunikasjon mellom muskler og hjerne. Når muskler og hjerne “snakker” sammen omprogrammeres musklene slik at de slapper mer av og kommer i en naturlig avslappet tilstand

Hva er forskjellen på pandiculation og stretching?

Når du gjør stretching skaper du spenning i muskulaturen ettersom du bruker «makt» for å forlenge en muskel. I stretching går du i motsatt retning av det en muskel selv kan gå. Muklene kan to ting – strammes og deretter slappe av. De kan ikke forlenges ved hjelp av viljen. Du kan strekke en muskel, men den vil ikke gå inn i en avslappet tilstand. Strekker du en stram muskel lenger enn det den naturlig kan gå vil dette trigge en ryggmargs respons kalt strekk refleksen. Dette er en prosess som går mellom nervesensorer i musklene dine og ryggmargen – en refleks som gjør at musklene dine spenner seg enda mer for å hindre at det oppstår skade i muskler, sener eller ligamenter.

For å endre spenningsnivået i musklene må hjernen være involvert – her kommer Pandiculation inn. Dette er en viljestyrt kontraksjon/spenning av musklene hvor du går inn i den retningen som musklene dine kan gå – altså du strammer de stramme musklene enda mer, for deretter sakte gå ut av denne spenningen for så å slappe helt av. Denne prosessen går hele veien fra muskler, opp gjennom ryggmargen og opp til den motoriske delen av hjernen som styrer bevegelse. Nå omprogrammerer du hjernen og spenningsnivået i muskulaturen du arbeider mer. Resultatet kan være en kropp med mindre smerte, større fleksibilitet, mobilitet, koordinasjon og bedre funksjon.

Hva er hoved hensikten med Somatics?

Det handler om å finne tilbake til seg selv og kroppen sin slik at den blir god å leve i – uten smerter eller begrensning av bevegelse. En kropp som kjennes fri er god å være i. Somatics er en lærende metode, som gjennom jevnlig praktisering gir deg tilgang til kroppens indre ressurser i form av selv korrigering, selvheling og selv regulering. Det gir deg bevissthet rundt hva som forgår i kroppen og hva du konkret kan gjøre for å endre på det som ikke fungerer. Somatics er Mindfullness for kroppen – det gir tilgang til innsikt, forståelse, bevissthet, indre læring, kunnskap, korrigering og heling av plager gjennom ditt eget nervesystem. Somatics er et samarbeid mellom kroppens muskelsystem og hjernen som styrer musklene og bevegelsene din. Hva vil du være uten smerter og begrensinger i kroppen?

Som første i Norge tilbyr Sol Somatics både behandlinger, kurs og utdanning i Somatics.

© 2017 Sol Somatics.

FOLLOW US

CONTACT US

+47 934 78 198
sol@solsomatics.no

Solakrossvegen 8
4050 Sola
Norway