Learn Somatics

 

Sol Aniita Brandt-Eilertsen, Norges første sertifiserte lærer i Somatics (Clinical Somatic Education), tilbyr nå en unik mulighet til å delta på en utdanning som gir deltakerne instruktørstatus i Learn Somatics.

Utdanningen Learn Somatics (også kalt Somatic Movement Education og Hanna Somatic Education) er et unikt og modulbasert konsept bestående av 4 moduler som gjennomføres i løpet av 1 år. Learn Somatics er en skånsom treningsform, utviklet gjennom en årrekke, som med basis i enkle øvelser kan få kronisk stramme og vonde muskler til slappe av, redusere eller lindre kroniske muskelsmerter, trene opp koordinasjon og fleksibilitet, redusere stress, samt gjøre kroppen fri fra stive muskler, dårlig holdning og spenninger. Gjennom en aktiv læringsprosess kan du forebygge gjentakende skader og slitasje, samt lære hvordan best ta vare på din egen kropp gjennom smarte, kontrollerte og bevisste bevegelser.

“Det er ikke før du slipper taket i noe at du ser hvordan det har holdt deg tilbake.”

Learn Somatics arbeider med hele kroppsmønstre og adresserer den underliggende årsaken til smerter og stivhet i kroppen, samt dårlig holdning. Stive, smertefulle og dårlig fungerende muskler er en av kroppens måter å uttrykke stress på. Bakenforliggende årsaker kan også skyldes tidligere skader, traumer, operasjoner og overbelastning etc. Learn Somatics lærer deg hvordan du selv kan redusere stress, reversere spenninger og bygge opp fleksibilitet og friere bevegelse gjennom et bevisst og skånsomt muskel/hjerne samarbeid.

“Når du endres inni deg selv – skaper du også endring i verden utenfor!“ (Sol Aniita)

Les Mer….

Som første i Norge tilbyr Sol Somatics både behandlinger, kurs og utdanning i Somatics.

© 2017 Sol Somatics.

FOLLOW US

CONTACT US

+47 934 78 198
sol@somaticsnorge.com

Solakrossvegen 8
4050 Sola
Norway