Modul 4 – Instruktør

Kurset er åpent for dem som har tatt modul 1-3

Før denne modulen vil studentene få tildelt en skriftlig prøve som må besvares og sendes på mail til lærer senest 3 uker i forveien.

Studentene skal også ha lest gjennom nevrofysiologi som støtter Somatics – denne blir sendt som mail etter modul 3. Jo mer du forstår av mekanismene bak Somatics jo lettere er det å lære, forstå, se og forklare andre.

Somatics er mindfullness for kroppen og meditasjon i bevegelse – jo mer bevisst du er på det kroppen gjør, jo lettere er det å skape forandring.

Hva står på timeplanen

 • Oppsummering av det du har lært.
 • Hvordan integrere prinsippene i Somatics i hverdagen. Slik vi beveger kroppen vår på gulvet, slik lever vi også livet vårt. Somatics og selvsagt også annen trening, avslører ofte atferden vi har i livet.
 • Hvordan kan Somatics bli en veiviser for hvordan du kan leve ditt liv, fremfor å tenke at dette bare er en metode du skal lære andre.
 • Hvilket ordspråk passer best til denne formen for undervisning, hva er gode coachende ord og hva er ikke. Måten vi formidler øvelsene på og ordene vi bruker har alt å si for hvordan øvelsene mottas og oppleves av deltakerne. I Learn Somatics benytter vi visualiseringer, metaforer, forklaringer, god coaching, viser i praksis og finner gode måter kursdeltakerne/kundene kan lære på. Mennesker lærer nemlig nye ting på forskjellige måter – hvordan møte den som lærer visuelt, auditivt og kinestetisk. Hvordan lærer du best?
 • Vi driver Somatic Movement Education – en lærende og aktiv metode som gjør kundene/deltakerne selvstendige, selvhjulpne og bevisste på seg selv, på hva som hindrer dem fri bevegelse og hva som gir friere bevegelse. Du vil altså lære andre å hjelpe seg selv. Vi fikser ingen, men lærer mennesker hvordan de kan fikse seg selv.
 • Hvordan bygge opp gode og strukturerte klasser
 • Det blir en kort praktisk «eksamen», der alle underviser i egen valgt tema f.eks rygg, skuldre og nakke eller hofter og bein med 4-5 øvelser ila 20 minutter. Vi evaluerer timen sammen. Dette klarer alle absolutt helt fint.
 • Vi trener mer på assistert Pandiculation i enkelte øvelser
 • Vi introduserer teknikkene Means Wereby og Kinetic Mirroring som er forløpet til Pandiculation. Vi ser på teorien rundt de ulike metodene og praktiserer disse metodene hverandre
 • Caser: hva gjør vi med ryggsmerter, isjas, skulderplager, nakkeproblemer, hofteproblemer etc.
 • Vi inviterer klienter som kommer for personlig coaching og veiledning – de lærer 2-3 øvelser til egentrening for sine plager av studentene
 • Studentene får fiktive caser og deles i grupper –  gruppen lager et treningsprogram med 3 øvelser basert på klientens utfordring
 • Vi driller og trener på øvelser
 • Learning laboratory med spørsmål og svar
 • Avslutning

Dette oppsummerer det du har lært gjennom hele utdanningen

 • Hva er Somatics og hva gjør Somatics for kroppen
 • Hvordan forstå din egen kropps dysfunksjon og spenninger. Når du kjenner din egen kropp er det lettere å forstå andres.
 • Muskelsystemets 3 reflekser
 • Hvordan kroppen og nervesystemet påvirkes under stress, traumer, skader etc.
 • Observere og «lese» andres kroppsholdning og «hyperaktive» muskelmønstre som kan henge sammen med deres utfordringer, plager og smerter (SMA)
 • Pandiculation – trumfkortet i Somatics – 3 trinns teknikken og hvilke prosesser som foregår i nervesystemet og musklene når vi gjør Pandiculation
 • Forskjellen på stretching og pandiculation
 • Hva skiller Somatics fra andre bevegelsesformer f.eks tradisjonell Yoga
 • Hva er SMA (Sensomotorisk Amnesia) – den bakenforliggende årsaken til de fleste muskel og skjelett plager og hvordan reversere dette
 • Hvordan oppdage egen SMA
 • Hvordan se SMA og muskulær dysfunksjon hos andre under bevegelse
 • Hva er stress og hvordan påvirker dette kroppen
 • 3 ting vi ofte gjør for å bli kvitt smerte (går til passiv behandling, trener styrke eller gjør streching)
 • Hvilke budskap har følelsene våre og hvordan gir de utslag i kroppslig ubehag – følelser påvirker kroppen vår fysisk og bidrar til stress respons i nervesystemet)
 • Å sette sammen treningsprogram for egne klasser f.eks tema rygg, nakke og skuldre, hofter og bein, hvilken rekkefølge
 • Lære én til én veiledning for enkeltpersoner
 • Assistert Pandiculation

Somatics vil lære deg hvordan reversere, reparere og forebygge skader, muskel og skjelett plager, stivhet og smerte gjennom jevnlig egentrening, bli mer bevisst kroppens prosesser, finne AV-knappen for stress og trene opp din evne til å forstå kroppens signaler når den hvisker fremfor å vente til den skriker. Når du kjenner din egen kropp vil du kunne se dine medmennesker fra et nytt perspektiv.

Etter endt Instruktørutdanning i Learn Somatics – smart trening for kropp og sinn, kan du gå ut i verden med “nye briller”, en smartere kropp og masse ny og viktig kunnskap du kan formidle til andre. Mennesker trenger å lære å ha tillit til egen kropp og at de kan gjøre mye for sin egen helse – du kan bidra med et arbeid som er unikt og utrolig verdifullt. Og verden trenger akkurat deg til å formidle det!

Som første i Norge tilbyr Sol Somatics både behandlinger, kurs og utdanning i Somatics.

© 2017 Sol Somatics.

FOLLOW US

CONTACT US

+47 934 78 198
sol@solsomatics.no

Solakrossvegen 8
4050 Sola
Norway