Instruktørutdanning 2018
Snarveien til en lykkeligere kropp

CLINICAL SOMATICS er en ny og helt unik nevromuskulær manuell terapi utviklet og designet for smertelindring. Metoden har trygg og god forankring i nevrovitenskapen. Vi arbeider direkte med nervesystemet og hjernen og dets kontroll over muskelsystemet.

Clinical Somatics reverserer ødeleggende kroppsholdning, skjevheter og ubalanser i muskelsystemet som bidrar til smerter. Ved å gjenopprette skjevheter og frigi spenninger i muskulaturen vil kroppen få friere bevegelse og dermed mindre smerte.

Hva er CS? Hvorfor prøve Somatics Behandling Øvelser
Sol Somatics på YouTube

Artikler

Om Ph.D Thomas Hanna

Har du stram og vond ”hverdagsrygg” ?

Når livet går i stå, finnes det en annen måte å se situasjonen på?

Utbrent og støl i kroppen?

Computer generasjonen kan være vår tids største smertegruppe