Instruktørutdanning 2018
Snarveien til en lykkeligere kropp

CLINICAL SOMATICS er en unik nevromuskulær manuellbehandling som er utviklet for smertelindring. Metoden har trygg og god forankring i nevrovitenskapen. Vi arbeider direkte med nervesystemet og hjernen og dets kontroll over muskelsystemet.

Clinical Clinical Somatics kan reversere ødeleggende kroppsholdning, skjevheter og ubalanser i muskelsystemet som bidrar til smerter. Ved å gjenopprette skjevheter og frigi spenninger i muskulaturen vil kroppen få friere bevegelse og dermed mindre smerte.

Hva er CS? Hvorfor prøve Somatics Behandling Øvelser
Sol Somatics på YouTube

Artikler

Om Ph.D Thomas Hanna

Har du stram og vond ”hverdagsrygg” ?

Når livet går i stå, finnes det en annen måte å se situasjonen på?

Utbrent og støl i kroppen?

Computer generasjonen kan være vår tids største smertegruppe

Kan Somatics hjelpe meg?

Somatics kan lindre kronisk smerte og benyttes ved funksjonelle plager som kan forbindes med blant annet: Tilstander
Utleie av lokaler